Over evolve

 

De 7 belangrijke pijlers van Evolve training & coaching

 

Eigenheid:

 

Zelfrealisatie begint bij de verbinding met de authentieke kern, kracht, kwaliteiten en missie. Het gaat er immers niet om te veranderen, maar juist (beter) te worden (in) wie je bent.

 

Vrijheid:

 

Eenmaal in contact met de innerlijke drijfveren en authenticiteit, komt er potentieel vrij die het mogelijk maakt de eigen kwaliteiten optimaal in te zetten en vorm te geven aan wat je daadwerkelijk wilt. Het levert positieve energie en vrijheid op bij wat je doet. Het vraagt persoonlijk en actief leiderschap...

 

Openheid:

 

Openheid vanuit acceptatie en gewaarzijn doet verbinden, doet vermenigvuldigen. Het begint bij de verbinding met jezelf, jouw intuïtie en levenskracht. Het draagt bij aan een bevredigend contact met de ander en de omgeving. Het zet in beweging en maakt dat 1 + 1 gelijk is aan 3.

 

Creativiteit:

 

Het aanspreken van het creatief potentieel is soms nodig om vastgeroeste patronen te doorbreken. Het haalt ongekende horizonnen dichterbij en reikt waar nodig niet voor de hand liggende mogelijkheden en oplossingen aan die uitkomst bieden.

 

Realiteit:

 

Het vertalen van inspiratie naar vormgeving en praktijk vraagt om praktisch en strategisch inzicht, gekoppeld aan daadkracht. Het idealisme dat voortkomt uit realisme, zet in beweging en geeft nieuwe invulling aan de praktijk van vandaag.

 

Kwaliteit:

 

Het ervaren van kwaliteit in leven en werk begint veelal bij het toepassen van het kleine, het juiste. Het maakt dat je plezier hebt in wat je doet en geniet van elk resultaat.

 

Effectiviteit:

 

Elk goed resultaat is begonnen met een juist doel voor ogen. Als de focus juist is dan zijn er verschillende routes mogelijk. En uiteindelijk gaat het om de meest optimale weg naar het behalen van een optimaal resultaat.

 

<< terug

info@evolve-tc.nl

 

06-12633682

Discover and achieve

the best you hide to be

©2005 evolve-tc