En wat zie jij over het hoofd?

 

“Terwijl ik in een lange file sta, krijg ik een impuls en neem de afslag. Misschien kan ik binnendoor, dacht ik nog. Ik rijd door een dorpje en kom in een gezellig centrum. Ik besluit ergens een hapje te eten, en weer verder te rijden als de file voorbij is. In het volle restaurant kon ik alleen nog bijschuiven aan een tafeltje waar een toerist zat te eten. Het bleek een heel verassend, gezellig en inspirerend gesprek te worden, die ik niet graag had willen missen.”

 

De klok lijkt ons leven te leiden, een onnatuurlijk proces die niet van binnenuit wordt geleid. Dat is jammer. Want als wij wat vaker om ons heen zouden kijken, wat vaker zouden luisteren naar onze spontane impulsen en ingevingen, kunnen wij vaker de kansen plukken die in dit moment zijn gegeven. Het leven heeft ons veel te bieden. De kunst is dit te herkennen, en niet aan je kansen voorbij te gaan.

 

Ik kom ze dan ook regelmatig tegen. Mensen die jachtig door het leven gaan. En nog snel naar een yoga les rennen, om meer balans te ervaren. Maar onderweg horen ze de vogels niet fluiten, ze zien de voorbijganger niet die om hulp vraagt. Ze denken aan de boodschappen die ze zijn vergeten, en het werk wat wacht, de volgende dag.

 

Contact

 

Door volledig contact te maken met wat hier en nu aanwezig is, zien wij meer, genieten wij meer, zijn we effectiever, herkennen wij kansen. Wij zijn ons dan gewaar van onze zintuigen, gevoelens, de ander, de omgeving, en wat hier en nu mogelijk is. Als je bezig bent met een bepaalde activiteit, en je hebt geen volledig contact met wat je doet, bijvoorbeeld omdat je afdwaalt in jouw gedachten, dan zie je belangrijke zaken sneller over het hoofd. Je bent er niet helemaal bij, versnipperd je aandacht, het moment ontglipt je.

 

Echt contact met wat is, kan ook confronterend zijn. Het kan je bewust maken van aspecten in jezelf of je leven die je liever vermijdt. Het kan je onopgeloste ongemakken laten voelen. Wanneer je niet echt gelukkig bent met je zelf, met waar je bent, met wie je bent of wat je doet, kun je een echt contact ermee willen vermijden. Als bijvoorbeeld het werk wat je doet niet echt aansluit bij je talent en wat je wilt, zullen je gedachten afdwalen, en gevoelens zich afsluiten. De aandacht is dan versnipperd en niet geheel aanwezig in het hier en nu. Wanneer je er dan wel volledig contact mee maakt, zal het lastig worden in dit werk te volharden. Je wordt er niet blij van en het put je alleen maar uit. Je kunt jezelf dan niet langer voor de gek houden. Je wilt dan iets gaan doen waar je wel blij van wordt. Ook fysiek doen we al snel aan symptoom bestrijding. Door de pijn te onderdrukken met medicijnen of het contact ermee te vermijden. Pijn is een signaal die ons bij wilt sturen, opdat wij de oorzaak ervan gaan oplossen.

 

Elke verandering betekent een bepaalde veiligheid loslaten. Dit is ook een reden om het contact met een onaangenaam gevoel liever te vermijden. Zo blijven heel wat mensen vasthouden aan een manier van leven, een relatie of werkomgeving waarin ze ongelukkig zijn. Kiezen voor de welbekende comfortzone. Hoe onbehaaglijk het soms ook is, het is vertrouwd. Het onbekende is dat niet.

 

Gevoelens van onbehagen hebben een functie. Zij vragen om maatregelen. Het vermijden ervan heet ontkenning. Door het contact te vermijden kunnen wij alles weg relativeren. Zo hoeven we geen verantwoordelijkheid te nemen en veranderingen aan te brengen. Dit gaat ten koste van onze blijheid, compassie en geluk. We luisteren dan niet meer naar wat wij willen en goed voor ons is. Wanneer je dit contact aangaat werkt het uiteindelijk bevrijdend. Het stelt je in staat je keuzes bij te stellen opdat je meer uit jezelf en jouw leven kunt halen.

 

Zingeving

 

Velen zijn op zoek naar zingeving. Naar de zin van zichzelf, van hun leven en wat ze doen. Vanuit het knagende gevoel dat er iets niet klopt. Iets ontbreekt. Om de zin van het leven te ervaren, kunnen we beter eerst de zinloosheid van het bestaan na streven. Wanneer alles zinloos is hol je niet meer. Je staat stil. Je geniet van de vogel die fluit op jouw pad. Van het dauw in de ochtend op het gras. Je neemt tijd voor de voorbijganger die verdwaald is en de weg zoekt. Je zit op een bankje zonder op jouw klokje te kijken. Je kijkt voor je uit, voelt jouw adem en geniet. Wanneer alles zinloos is hoef je niet te hollen, te streven, jezelf te veranderen of te verbeteren. Je kunt gewoon jezelf zijn. Ten volle aanwezig. Het maakt dat je iets doet om het spel, de lol ervan, of omdat je het zelf mooi vindt. Er is geen reden meer nodig. Je speelt en doet wat je op dat moment vanuit liefde wilt doen. In het streven naar zinloosheid ontdek je pas wie je bent, wat je wilt en waartoe. Het leven heeft geen zin wanneer je het buiten jezelf zoekt. Het rolt steeds verder van je weg zolang je er naar zoekt. Door de zinloosheid toe te laten, laten wij het zoeken buiten ons zelf los. Dan kunnen wij er ten volle zijn, en dan ontdek je weer wat zin geeft. Het feit dat je er bent, zoals je er bent hier en nu. Volledig, open en aanwezig.

 

Ont-moeting

 

Veel mensen hebben het gevoel druk te hebben. Dan is het goed om te kijken naar wat je prioriteit geeft in het leven, ten koste van wat je wel wilt. Vaak denken wij iets te willen, maar blijkt het voort te komen uit het denken dat je het zou moeten doen. Tijd is ‘prioritijd’. En als je leeft vanuit wat je wel wilt, weet je deze prioriteiten goed in te delen. Dan hebben wij het niet te druk. De uiterlijke klok wordt dan vervangen voor een innerlijke. Wij leven dan volgens een natuurlijke cyclus.

 

Wanneer je jouw leven inricht vanuit wat je wel wilt, geeft dat flow. Je bent geïnspireerd en hebt plezier in wat je doet. Het geeft een gevoel van vrijheid, je staat met jezelf in verbinding en gaat volledig op in dit moment. De ont-moeting begint nu vandaag. Daarvoor hoef je jouw leven niet te veranderen. Het vraagt een andere manier van kijken en omgaan met wat je doet. En ja, het kan op termijn leiden tot andere keuzes die jouw leven zullen veranderen. Een leven dat jou verrijkt omdat je niet langer kiest voor wat niet bij je past. Je creëert vanuit wat je wel wilt. Je luistert naar jezelf en hoe je gevoed wordt door jouw activiteiten en omgeving. Je geeft vorm aan jouw ideeën en leeft volgens jouw innerlijke stroom. Een stroom die laat weten wat te doen in welk moment.

 

Contact is de sleutel

 

Als je in contact bent, ben je gewaar, aanwezig, aandachtig en open. Wij zijn hierdoor in staat te luisteren naar onze intuïtie. Wij denken dan niet, wij zijn gewaar en weten. Het levert ons uiteindelijk kracht op, energie, omdat wij leren leven vanuit onze vitaliteit, ons hart. Open, eerlijk, accepterend en verantwoordelijk. Het maakt dat wij grote en kleine kansen herkennen om meer uit onszelf en ons leven te halen. En ook te herkennen waar en hoe wij op dit moment nodig zijn.

 

Wat wij zoeken en nodig hebben, is dichtbij te vinden. Contact is de sleutel, het vermijden ervan ontkent het.

 

Claudia Chielie

Trainer, Coach, Procesbegeleidster

 << terug

 

 

3 februari 2014

info@evolve-tc.nl

 

06-12633682

Flow & KernKracht

Discover and achieve

the best you hide to be

©2005 evolve-tc